EKOPRODUKT EU, s.r.o.

Vysoká 25
915 01  Nové Mesto nad Váhom
Slovakia ( EU )

tel. / fax: +421 32 7717479
e-mail:  info@ovciavlna.sk

IČO: 36730106
IČ DPH/UID-Nr: SK2022306891

registrácia: Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 17471/R

Bank info:

Slovenská sporiteľňa, a.s., kód banky: 0900, č.účtu 274805412
IBAN:SK309000000000274805412
SWIFT: GIBASKBX